V květnovém čísle časopisu PRO města a obce se můžete dočíst více o systému Agis.

AGIS je analytický interaktivní geoinformační systém, který propojuje data
z dostupných státních registrů a databází (RÚIAN, NPÚ a dalších) s výsledky unikátního terénního šetření veřejné infrastruktury a obslužnosti venkova, které provádí Sdružení místních samospráv ČR s podporou MMR a dalších institucí (např. ČÚZK, NPÚ aj.).

V systéu Agis najde každá obec do 3. 000 obyvatel (v roce 2019 přibudou obce do 10. 000 obyvatel, mapována budou města do 20. 000 obyvatel) informace o stavu místních komunikací, sportovištích, školách, kulturních nebo zdravotnických zařízeních a pod.

Struktura systému vychází z mapových vrstev.