Nevím, jestli je podávání trestních oznámení českým národním sportem. Žádné jsem nikdy nepodala a žádné zatím neobdržela. Taky nevím, jestli takové tvrzení skutečně vyplývá z nějakých srovnávacích statistik a jestli jsou na tom některé národy lépe a jiné hůře než my, ale dejme tomu, že ano. Možná to něco vypovídá o naší nátuře, ale já na Češích hledám dobré stránky, protože se mi v naší republice žije prostě dobře.

Na trestních oznámeních je podle mne zajímavý jiný fakt: málo se mluví o nástrahách, kterým dnes a denně musí čelit starostky a starostové. U těch bych obavy ze stíhání pochopila a umím si představit, že jsou rozličná trestní oznámení oblíbeným nástrojem politických bojů. Jednou z oblastí, kde hrozí podezření z korupce, jsou nepochybně smlouvy o spolupráci s investory. Proto je třeba, aby byly obce více než opatrné, než takovou smlouvu starosta podepíše.

Na tom, že samosprávy řeší obrovské patálie s vodovody, kanalizacemi, školami a silnicemi prostřednictvím dohod se stavebníky, není nic špatného. Naopak – každý by měl nést odpovědnost za tzv. vyvolané náklady spojené s výstavbou, která mnohdy do obcí přivede desítky i stovky nových obyvatel. Není jediný důvod pro to, aby se rozšiřování infrastruktury platilo jen z obecního rozpočtu. Jiná věc ale je, když se obce neprozíravě zaváží k tomu, že ve prospěch developerů budou třeba měnit územní plány. To jsme na tenkém ledě, dokonce by se dalo říci, že jsme už spadli do jezera. O tom, že podobné sliby s sebou nesou jen obtíže, se přesvědčili v Černolicích, kde už řadu let vedou spor o miliony korun se společností Altstaedter. Stejně jako v jiných případech dopadly problémy na obec až po letech. Je jasné, že negativní následky mnohdy řeší ti, kdo se na jejich vzniku nepodíleli.

V roce 2007 uzavřely Černolice s investorem sponzorskou smlouvu. Za deset milionů měla být vybudovaná kanalizace, která by se využila pro novou výstavbu. Kamenem úrazu se stalo ustanovení smlouvy, podle kterého se Černolice zavázaly zařadit pozemky do územního plánu jako pozemky stavební pro rodinné domy. O věc se posléze začala zajímat policie. V rámci prověřování trestního oznámení požádala Policie ČR o stanovisko Ministerstvo vnitra. To samozřejmě nemohlo posoudit platnost smlouvy, ale jasně vyjádřilo svůj nesouhlas s možností obce zavázat se ke konkrétní změně územního plánu. Současně ale ministerští úředníci potvrdili, že obce mohou smlouvy s investory uzavírat. Jen musí dodržet určité mantinely a nesmí zasahovat do toho, jak se bude vykonávat veřejná správa.

Trestní oznámení sice bylo koncem roku 2013 odloženo, ale nepříjemnou dohrou kauza má. Poté, co soud zrušil nezákonně schválený územní plán a poté, co si občané v referendu odhlasovali, že si nepřejí, aby se jejich malá obec závratným tempem rozrůstala, se investor, celkem logicky, obrátil na soud. Jedinou změnou bylo, že původní společnost Altstaedter převedla svoji pohledávku na nový subjekt – Unicité. Na konci roku 2018 Okresní soud Praha – západ rozhodl, že obec musí vrátit 10 milionů korun jako bezdůvodné obohacení a zaplatit téměř milion na nákladech řízení. Celá kauza je teď u odvolacího soudu.

To, že se společnost Altstaedter v průběhu sporů pokusila ustanovit obci opatrovníka nebo to, že jí zasílala výhrůžné dopisy, je už jen pomyslnou třešničkou na dortu. (Celou kauzu jsem popsala podle dostupných informací, které má na webu zveřejněné obec Černolice. Taková otevřenost v nezáviděníhodné situaci budiž oceněna, protože může pomoci jiným samosprávám.)

Co si z toho vzít za ponaučení, jestliže tento blog čte některá starostka, starosta nebo někdo ze zastupitelů? Smlouvy s investory uzavírat můžete, není v pořádku, aby obce nesly jenom na svých bedrech dopady výstavby. Jen buďte opatrní a nenechte se dotlačit tam, kam jako obec jít nemůžete. Změny územních plánů nesmí probíhat ve stylu „něco za něco“, protože územní plán je mocenským aktem, kterým obec rozhoduje o právech a povinnostech a o tom, jak bude vypadat její území. Když si nebudete jistí, jaké závazky na sebe smí obec vzít, přečtěte si co nejvíce informací.

Publikováno na blogu Aktuálně.cz