2, 5 miliardy pro obce na vodovody a kanalizace

Ministertstvo životního prostředí připravilo novou výzvu. Cílem je zlepšení kvality povrchových a podzemních vod a zlepšení dodávek pitné vody zejména za účelem zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Díky ní mohou obce ze Státního fondu životního...