FAQ: Co jsou pravidla pro jednání s developery?

Jedním ze základních problémů, se kterým se obce při vyjednávání s investory potýkají, je odmítavý postoj developerů. Pokud je totiž obec ve své vyjednávací pozici příliš vágní a nedává předem jasně najevo, co od svého rozvoje očekává, nemají developeři motivaci k...

FAQ: Jaké má obec postavení v územním plánování?

Obec má v územním plánování postavení trojí: • v přenesené působnosti pořizuje obecní úřad územní plán (pokud to pro samosprávu nedělá obec s rozšířenou působností nebo kvalifikovaný úředník či létající pořizovatel);• v samostatné působnosti rozhoduje o pořízení...