Nápady pro obce: jak na územní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj vytváří celou řadu metodik, z nichž mnohé jsou pro obce více než přínosné. Mezi „nové kousky“ patří například metodické sdělení „Spolupráce pořizovatele s projektantem ve fázi zadáníúzemního plánu“ nebo...