V roce 2017 jsme ve spolupráci s Arnikou vytvořili analýzu smluv o rozvoji území v české republice. Popsali jsme základní problémy a vytipovali, jaké možnosti mají obce, když chtějí uzavřít smlouvu s investorem. Pro obce jsme také zpracovali krátký manuál, který umožní každému zastupiteli se rychle a snadno seznámit se základy celé problematiky vyjednávání s investory.

Analýzu právní úpravy najdete zde.

Manuál pro zastuiptele o smlouvách o rozvoji území je dostupný zde.