Co městům a obcím nabízíme

1. Mapování potřeb obce

A. Základní mapa

 • úvodní setkání nebo videohovor s vedením obce (max 1, 5 hodiny)
 • zkontrolujeme strategické dokumenty
 • prověříme obsah územního plánu a plánované projekty
 • vytipujeme silné a slabé stránky obce pro vyjednávání s investory
Cena: 15. 000,- Kč
Detail
Stačí nám mapa?

Základní mapování potřeb obce vám stačí, když sice potřebujete pravidla pro výstavbu a řešíte nedostatky v infrastruktuře, ale:

neřešíte problém s územním plánem
nechcete omezit zastavitelnost pozemků v obci
nepřemýšlíte o stavební uzávěře
nemáte spor s konkrétním investorem

B. Atlas obce

K základní mapě přidáme:

Právní analýzu podle stanovených parametrů se zaměřením na:
 • regulativy v územním plánu
 • změny v území
 • náhrady investorům za změny v území
 • postavení obce v územním plánování
Cena: 30. 000,- Kč
Detail
Potřebujeme atlas?

Právní analýzu doporučujeme, například když:

máte starý územní plán a některé plochy byste chtěli využít jinak
máte spory s některými vlastníky, kteří by chtěli stavět, ale pro obec je to nevýhodné
máte spor s developerem třeba o náhrady škody za změny územního plánu

2. Zásady rozvoje a smlouvy s investory

A. Základní pravidla pro každou obec

 • úvodní setkání nebo videohovor s vedením obce (max 1, 5 hodiny)
 • návrh zásad rozvoje
 • zapracování připomínek
Cena: 15. 000,- Kč
Detail
Stačí nám základní pravidla?

Základní mapování potřeb obce vám stačí, když sice potřebujete pravidla pro výstavbu a řešíte nedostatky v infrastruktuře, ale:

pokud máte jasno o tom, kam se má obec ubírat
máte dobrý program rozvoje
máte právní oddělení, které vám připraví smlouvy

B. Legenda k mapě nebo atlasu

K základní mapě nebo k atlasu obce přidáme:

 • diskusní setkání se zastupiteli (max. 2 hodiny)
 • návrh zásad rozvoje
 • zapracování připomínek
 • návrh usnesení zastupitelstva
 • vzorovou smlouvu o vybudování infrastruktury
 • vzorovou smlouvu o finančním příspěvku
Cena: 30. 000,- Kč
Detail

Co získáme navíc?

vzorové smlouvy, které můžete použít při jednání se stavebníky při všech běžných situacích
připravíme vám usnesení zastupitelů i s řádným odůvodněním

C. Smlouva podle potřeb obce

 • naši advokáti připraví smlouvu s investorem pro každou situaci podle potřeb obce
Cena: individuální
Detail

Potřebujeme speciální smlouvu?

Základní mapování potřeb obce vám stačí, když sice potřebujete pravidla pro výstavbu a řešíte nedostatky v infrastruktuře, ale:

máte v obci velkého investora
plánuje se vybudovat desítky rodinných domů anebo bytových domů
do obce přijdou stovky nových obyvatel
 potřebujete řešit specifické problémy jako je výstavba vodovodu, výstavba školky nebo rozšíření školy, výsadbu stromů a péči o ně, směny pozemků a podobně

3. Adaptační opatření a smlouvy s investory

A. Adaptované zásady rozvoje

 • Doplnění mapy nebo atlasu obce o problematiku sucha, nakládání s vodou a dešťovou vodou, tepelného ostrova, přívalových srážek a jiných otázek spojených se změnami klimatu
 • doplnění zásad rozvoje o požadavky na adaptační opatření
 • zapracování připomínek obce
 • zpracování usnesení zastupitelstva
Cena: 15. 000,- Kč
Detail

Potřebujeme adaptované zásady rozvoje?

máte problémy se suchem
řešíte nakládání s dešťovou vodou 
máte příliš mnoho betonových ploch, které zvyšují teploty na náměstích nebo v průmyslových zónách
chybí u vás zeleň
chcete, aby investoři dbali na kvalitní veřejné prostranství a budovali třeba zelené střechy

B. Příprava dotačních žádostí na adaptační opatření

 • poradenství ve výběru vhodného dotačního programu
 • pomoc s přípravou projektové žádosti
 • spolupráce na přípravě rozpočtu
 • pomoc se zpracováním monitorovacích zpráv
Cena: individuální
Detail

Proč chtít tuto službu?

umožní obcím financovat adaptační opatření na veřejných budovách nebo ve veřejných prostranstvích
budování adaptačních opatření zlepšuje kvalitu života
v současnosti se nabízí řada dotačních příležitostí, které umožní obcím budovat zelené střechy, financovat výsadbu stromů a péči o ně nebo snižovat dopady tepelného ostrova

4. Vzdělávání na míru každé obci

A. Základní seminář

Téma semináře:

 • zásady rozvoje obce
 • smlouvy obcí s investory
 • problémy s územním plánováním
 • odpovědnost obce za zmařenou investici

Počet účastníků: max. 10 (za každého dalšího + 1. 500,- Kč)

Délka semináře 4 hodiny

Nezajišťujeme prostory ani občerstvení

Seminář lze uspořádat ve spolupráci se sousedními obcemi

Cena:
 • 10. 000,- Kč (do 100 km od Brna)
 • 12. 000,- Kč (do 200 km od Brna)
 • 14. 000,- Kč (nad 200 km od Brna)
Detail

Stačí nám základní seminář?

se smlouvami s investory teprve začínáte a zatím neřešíte konkrétní problémy
potřebujete získat základní informace

B. Seminář na míru obci

Téma semináře:

 • územní plánování a jednání obce s investorem o veřejné infrastruktuře (upřesnění dle požadavků obce)

Úvodní setkání/videohovor s představiteli obce (max 1,5 hodiny) a upřesnění dotazů

Analýza podkladových materiálů

Zpracování semináře podle položených dotazů

Délka semináře: 4 hodiny

Počet účastníků: max. 10 (za každého dalšího + 2. 500,- Kč)

Nezajišťujeme prostory ani občerstvení

Cena:
 • 35. 000,- Kč (do 100 km od Brna)
 • 37. 000,- Kč do 200 km od Brna)
 • 39. 000,- Kč (nad 200 km od Brna)
Detail

Obejdeme se bez analýzy?

se smlouvami už máte zkušenosti a setkali jste se s některými problémy, proto máte zvláštní otázky
potřebujete si ujasnit, co dělat v konkrétní situaci
hledáte lepší řešení

C. Seminář a právní analýza v jednom

K semináři na míru přidáme:


 • právní analýzu problémů obce s doporučeními k řešení (rozsah analýzy v rozsahu 15-20 stran textu A4)
 • právní analýza bude výsledkem problémů a dotazů řešených na semináři
Cena:
 • 45. 000,- Kč (do 100 km od Brna)
 • 47. 000,- Kč do 200 km od Brna)
 • 49. 000,- Kč (nad 200 km od Brna)
Detail

Potřebujeme také analýzu?

máte problémy s regulačním plánem nebo územní studií
už jste uzavřeli smlouvy s investorem, ale nepřinesly to, co jste čekali
objevily se problémy v územním plánu nebo v územním řízení a neznáte odpověď

Ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH. Služby nezahrnuté v nabídce jsou oceňovány na základě hodinové sazby 1. 500,- Kč.

Máte dotaz?