Ochrana osobních údajů

Provozovatelem těchto stránek je EmvilleZ, s.r.o se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno. Společnost EmvilleZ, s.r.o. zpracovává a spravuje některé vaše osobní údaje v souladu se zákony.

Osobní údaje a účely zpracování

K poskytnutí osobních údajů dochází například při emailové komunikaci, při vyplnění kontaktního formuláře, při přihlášení na semináře, při vyplění formuláře pro rozesílání newsletteru apod. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme jen v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro účely uvedené níže.

Kontaktní údaje, které nám poskytnete přes web nebo jinak, můžeme v budoucnu použít k dalšímu kontaktu souvisejícímu naší činností.

Mezi vaše neodmyslitelná práva patří právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na jejich opravu, na výmaz a na omezení zpracování.

Sdílení údajů s třetími osobami

Vaše osobní údaje neprodáváme, nepřevádíme a nesdělujeme třetím stranámi.

Stránky www.investorzahumny.cz mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran (Facebook, Youtube, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj aj.). Klepnete-li na odkaz, nemůžeme už ovlivnit shromažďování, ukládání nebo zpracování jakýchkoli osobních údajů těmito třetími stranami.

Cookies

K analýze návštěv našich webových stránek, jejich vylepšení a pro personalizaci reklam používáme Google Analytics a Facebook pixel. Oba nástroje automaticky sbírají anonymní informace o návštěvách pomocí cookies.

Pokud nechcete, aby se informace o Vašich návštěvách takto používaly, nainstalujte si Google Analytics Opt-out Browser Add-on a upravte nastavení vašeho facebook účtu.

Instalaci a úkládání cookies můžete také zamezit příslušným nastavením ve svém prohlížeči – zvolte možnost „zakázat cookies“. Podrobnosti najdete v pokynech od vydavatele svého prohlížeče.

Další dotazy vám rádi zodpovíme na vendula.zahumenska@investorzahumny.cz

Poslední aktualizace: 22. 1. 2019