V listopadu, přesněji 25. 11. 2019, byl do připomínkového řízení poslán návrh nového stavebního zákona. Celý předpis je mimořádně kontroverzní, jak způsobem přípravy, který má na starosti Hospodářská komora (tedy developeři a vybrané advokátní kanceláře, a to Holásek, Havel a Partners a dále KVB nebo Frank Bold), tak obsahem: ten je nevyvážený a nezohledňuje zájmy veřejné, ani zájmy obcí.Spíše lze říci, že samosprávám výrazně škodí.

My jsme se zaměřili na navrhovanou právní úpravu plánovacích smluv. Připomínku, kterou jsme napsali, mohou použít všechny samosprávy, pokud chtějí dát Ministerstvu pro místní rozvoj najevo, že nesouhlasí s okleštěním svých práv.

Materiál k připomínkování najdete zde.

Připomínku najdete zde.

Připomínkové řízení běží do 23. 12. 2019, což je „mimořádně příznivé“ období, kdy se každý má čas vyjádřit k natolik složité věci, jako je nový stavební zákon.

Zdůrazňujeme, že považujeme za nutné, aby smlouvy s investory měly svou právní úpravu. Musí ale odpovídat moderním požadavkům a hlavně principům právního státu. Inspirace v zahraničí máme víc než dost.