Na Slovensku už několik let platí zákon č. 447/2015 Z. z., o miestnom poplatku za rozvoj. Pro Českou republiku by to mohla být další zajímavá inspirace vedle německého nebo rakouského modelu, o kterých jsme na našem blogu už psali.

Výše poplatku se pohybuje od 10 do 35 eur za každý započatý m2 podlahové plochy nadzemních částí stavby. Každá obec si stanoví svůj poplatek sama a také vymezí, na které stavby se povinnost platit poplatek vztahuje – jestli jen na stavby určené pro bydlení, nebo třeba i na průmyslové provozy. Současně určí, kterých území se poplatková povinnost týká (např. může být stanovena jen pro centrum města nebo pro rozvojové oblasti).

Výnos z poplatků je příjmem obce a má se použít v rámci kapitálových výdajů na určité účely jako jsou školská, zdravotnická nebo sociální zařízení, nebo pro rozvoj veřejných prostranství.

Slovenský Inštitút urbánneho rozvoja vytvořil webovou stránku nazvanou „Zákon o poplatku za rozvoj“. Právě tady si každý může najít potřebné informace, jak občané, tak větší stavebníci a investoři.

U nás to zatím bohužel na příliš mnoho změn v zákonech nevypadá. S velkou pompou a s ještě větší kritikou připravovaný nový stavební zákon se drží při zdi a nepřináší žádná nová řešení a prakticky jen opakuje stávající nefunkční přístupy. Obce přitom zoufale hledají cesty, jak zajistit rozvoj infrastruktury a zkvalitnit život v obci.