Může se obec zavázat ve smlouvě, že změní za peníze územní plán? Může dát souhlas s tím, že nebude proti záměru investora vystupovat v územním řízení? Jak je to s odpovědností obce za zmařenou investici? Jak sepsat zásady pro jednání s investory o podpoře veřejné infrastruktury? Řešíte přesně tyto problémy a potřebujete odpovědi?

Přijďte 25. 3. 2019 na náš odborný seminář v Brně! Pozvánku najdete zde.