Obchodní podmínky

 

Základní hodinová sazba ……………… 1.500 Kč/hod. Nejsme plátci DPH.

Výjezd ke klientovi do 100 km do Brna ….1.000 Kč

Výjezd ke klientovi nad 100 km …………..2.000 Kč

Možnost zvýhodněných balíčků při objednání ho množství hodin

Ceníky specifických služeb najdete zde.

 

Základní obchodní podmínky platné od 23. 6. 2019:

Je vyžadována záloha ve výši 30-60%, která se hradí předem oproti objednávce a vystavené zálohové faktuře.

Čas můžete čerpat po blocích od 10 minut telefonicky, telekonferencí, emailem či osobně.

Písemný výkaz poskytnutých služeb vám zašleme zpětně kdykoli na vyžádání.

Vaše data jsou uchovávána na zabezpečeném Google G Suite účtu.

Dodržujeme 100% mlčenlivost a vaše data s nikým nesdílíme, ledaže byste si to sami přáli.

Jsme nezávislí na tom, co doporučujeme. Na možný střet zájmů vás upozorníme.

Náhrada škody je limitována výší vaší objednávky, maximálně však 40.000 Kč.

Nevyčerpanou část poradenství můžete vypovědět se storno poplatkem 50 %.

Jsme v rámci plnění zakázky rovnocennými partnery. Samosprávy naše služby objednávají v rámci své působnosti.

Výjimka z těchto podmínek může být stanovena písemnou smlouvou nebo e-mailem.

 

Poskytovatelem služeb je:

EmvilleZ, s. r. o.

IČO: 02027259

Kontakty: zahumenska@investorzahumny.cz, telefon: +420 721 725 474