S velkou radostí a pýchou oznamujeme, že světlo světa spatřil nový manuál pro obce, který u nás nechalo zpracovat Ministerstvo pro místní rozvoj. Nese jméno „Doporučení pro obce v oblasti výstavby a uzavírání smluv obcí s investory“ a je k dispozici online i v tištěné podobě.

Doufáme, že publikace bude sloužit k užitku všem starostkám, starostům i úředníkům. Současně připomínáme, že by ke konci roku měla vyjít první odborná publikace o smlouvách s investory v nakladatelství Wolters Kluwer. Publikaci jsme psali s těmi nejlepšími advokáty a těšíme se, že přinese mnoho informací do zatím nezmapované oblasti.