Včera jsme se dozvěděli jednu radostnou zprávu. Hospodářská komora vydala ublíženou tiskovou zprávu, ve které obvinila celý svět z neúspěchu rekodifikace stavebního práva, kterou pro ni píší advokátní kanceláře zvučných jmen. Za prodeveloperský návrh, který byl prezentovaný jako „svatý grál“ moderního právního státu, sklidili autoři nemilosrdnou kritiku ze strany ministerstev, krajů, obcí, Akademie věd a mnoha jiných. Jasně se ukázalo, že nestačí přijít s rádoby poutavým reklamním sloganem: „1 úřad – 1 řízení – 1 razítko“. Takový krok holt nevyvolá slepý potlesk, jásání davu a vřelé díky.

Hospodářská komora si zřejmě myslela, že skvělí právníci jako je František Korbel z Advokátní kanceláře Havel a Holásek nebo Pavel Černý z Frank Bold jsou sami o sobě zárukou toho, že všichni srazí paty a budou s tichým obdivem zírat na úžasné výsledky jejich práce. To však naštěstí nebyla pravda a pro ego tvůrců nového stavebního zákona to zjevně byla příliš hořká pilulka ke spolknutí.

Podle zprávy Hospodářské komory za všechny problémy snad může „snaha politicky vyhovět všem odpůrcům reformy, kteří jsou za současný stav často spoluodpovědní“. To má vést „k faktickému neřešení, či dokonce zhoršení současné tristní situace stavebního práva. Skutečnou reformu nelze provést tak, že se vyhoví jejím nejhlasitějším odpůrcům a zakonzervuje se současný stav, který hájí. Odborně zpracovaný návrh tak zásadní reformy vyžaduje též politickou odvahu gesčního ministerstva a vlády, která se vytratila dříve, než byl návrh předložen Parlamentu.“ Rozumíte tomu? Co přesně měly naše úřady udělat?

Podle mě jsou tato tvrzení jsou jen dalším pokusem zmást debatu. Mají zjevně vyvolat pocit, že politikové měli návrh jednoduše přijmout, doslova „dlabat“ na všechny připomínky a vyhovět poptávce developerů bez ohledu na zájmy občanů nebo obcí. Současně mají evokovat, že kritikové bohulibému záměru nerozumí a jen a jen škodí. Jak jinak si vyložit slova „neodborné zásahy do ryze odborné problematiky“?

Jestli se přijetí nového stavebního zákona odsouvá až kamsi za rok 2024 těžko soudit. Co je na celé situaci dobré je nabíledni: Ministerstvo pro místní rozvoj jako garant stavebního práva má skvělou šanci odebrat náročný úkol Hospodářské komoře, vzít jej zpět pod svá křídla, pověřit přípravou zákona skutečné nezávislé odborníky a vytvořit podobnou rekodifikační komisi, jaká stála za přípravou občanského zákoníku. Experty najde mezi ministerskými legislativci, soudci nejvyšších soudů a třeba na právnických fakultách. K tomuto stabilnímu týmu může přidat odborníky z advokátní praxe, kteří jistě mají ke stavebnímu právu co říci. Umím si představit, že taková spolupráce by mohla vést k přípravě zákona, který by zjednodušil povolování staveb, nezatěžoval by občany a současně by pomáhal obcím, „pohlídal“ velké developery a ochránil naše zdraví a životní prostředí. Doufejme, že naše vláda bude příště mít více rozumu a bude konečně dbát na zájmy obyvatel.