Obce, které leží v blízkosti větších měst, čelí mnoha náročným úkolům, které před ně klade pokračující suburbanizace. Jako příklad může sloužit obec Bašt, kterou najdeme v okrese Praha – východ. V roce 2000 žilo v obci 524 obyvatel a přibyly 3 dokončené byty. V roce 2017 už měla Bašť 2 552 obyvatel a nových bytů bylo 54 (také v předchozích 5 letech se postavilo asi 60 nových bytů v rodinných domech ročně). Pro původně malou obec to samozřejmě znamená enormní zátěž – musí se zvýšit kapacita kanalizace, řešit se přívod vody pro nové obyvatele, nestačí komunikace, školka, škola ani sportovní a rekreační zázemí obce. (Na tomto místě vycházíme z dat Veřejné databáze Českého statistického úřadu.)

Podle aplikace Populační kalkulátor potřebuje obec s tempem výstavby a přírůstu obyvatel jako Bašť (pokud počítáme s další výstavbou rodinných domů minimálně stejným tempem v letech 2018 – 2019 a dejme tomu s polovičním v letech 2020 až 2022 a čtvrtinovým v roce 2023 a 2024) v roce 2015, aby v základní škole bylo místo pro 17 dětí, v roce 2025 už je to 137 míst, v roce 2030 154 žáků. Se školkou je to podobné – v roce 2015 stačilo 17 míst, v roce 2020 bude třeba 60 míst a v roce 2025 bude do školky chodit 73 dětí.

Sportovní zázemí by v naší fiktivní obci, která by se podobala Bašti, vyžadovalo v roce 2025 celkem 454 občanů, o kulturní aktivity by mělo zájem 385 lidí, podobné je to s knihovnou a volnočasovým centrem pro mládež. Současně by už bylo třeba pečovatelských služeb a obec by už samozřejmě měla myslet na své budoucí seniory.

Právě apliakce Populační kalkulátor, kterou vytvořili odborníci z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity může obcím pomoci s tím, aby mohly modelovat vývoj počtu obyvatel při určitém tempu zástavby a aby věděly, jaké budou jejich potřeby. Díky tomu si obce mohou včas ujasnit, jaké záměry jsou pro obec žádoucí a jaké požadavky mají klást na developery. Je samozřejmé, že každý investor musí nést odpovědnost za svoji činnost v obci a musí jí kompenzovat problémy a náklady, které způsobí.