Když obce uzavírají smlouvy s investory, měly by vždy myslet na problémy, které se teprve mohou objevit. Jedním z nich je místní referendum, které může být v rozporu s tím, co si obec sjednala. Obec v takové situaci musí jednat podle výsledku referenda i podle smlouvy, a to téměř nikdy nejde. Je proto dobré na referendum a podobné nepřekonatelné překážky myslet včas. Už do smlouvy by si obce měly dávat ustanovení, podle kterého nebudou povinny v případě, že proběhne referendum, ze smlouvy plnit a neponesou následky.