Smlouvy obcí s investory se mohou týkat jak rezidenčních projektů, tak výstavby nebo rozšířování skladovacích hal či průmyslových areálů. Každá obec nebo město se potýká s různými problémy. Někde schází občanská vybavenost, někde jsou řeší kapacitu čistírny odpadních vod, jinde zničené silnice a nadměrnou dopravu a znečištění, které způsobují nákladní automobily. Správně nastavené a sepsané smlouvy o rozvoji území jsou vhodným nástrojem pro kompenzaci toho, co obci způsobují některé podnikatelské projekty.