Podle názorů Nejvyššího soudu není pochyb o tom, že obce mohou uzavírat smlouvy s investory. Celý rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2013, sp. zn. 33 Cdo 3225/2011 je dostupný zde.