Přijďte 12. 9. na náš odborný seminář v Brně

Zveme všechny starostky, starostky, zastupitelky i zastupitele a další zájemce z řad představitelů měst a obcí na náš zářijový seminář s názvem „Problémy obce s developerskou výstavbou“. Kladete si často podobné otázky: Co mohou obce udělat pro dobrý...

Odborné články pro obce

Pravidelně píšeme články pro časopis PRO města a obce a vždy věnujeme se nějakému zajímavému a důležitému tématu z oblasti územního rozvoje nebo smluv s investory. Přečtěte si naše starší články u nás na blogu a na ty nové se můžete těšit téměř v každém novém čísle...

Jak spočítat potřebná adaptační opatření

Když začnou obce řešit, jak zajistit, aby jednotlivé developerské projekty respektovaly požadavky na určitý rozsah zelené infrastruktury, navíc v dostatečné kvalitě, nutně narazí na skutečnost, že chybí postup pro výpočet potřebných ploch se zelení. V České...

2, 5 miliardy pro obce na vodovody a kanalizace

Ministertstvo životního prostředí připravilo novou výzvu. Cílem je zlepšení kvality povrchových a podzemních vod a zlepšení dodávek pitné vody zejména za účelem zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Díky ní mohou obce ze Státního fondu životního...

Nový manuál: náhrady škody za změny územního plánu

Mnohé obce řeší obtížné situace – mají starý územní plán, který územnímu rozvoji spíše škodí, než aby mu pomáhal. Proto stojí před otázkou: můžeme územní plán změnit? A nehrozí obci, že bude muset platit investorům škodu za zmařené investice? Stejné dilema...

Jak řešit developerskou výstavbu v době sucha?

Stáhněte si náš nový manuál o tom, jak vyjednávat s developery o adaptačních opatřeních na změnu klimatu. Proč si náš manuál přečíst? Stále častěji se setkáváme s přímými dopady změn klimatu, ať už jde o dlouhotrvající sucha, nebo naopak silné dešťové srážky, které...