Finanční příspěvek na kanalizaci a vodovod

Většina obcí nacházejících se v okolí větších měst se potýká s nedostatečnou kapacitou kanalizace a vodovodu. Není proto divu, že zastupitelé začnou dříve či později uvažovat o tom, že by se stavebníci měli na financování infrastruktury podílet. Jak je tento problém...

Regulační plán z podnětu

V předchozím článku jsme se věnovali regulačním plánům na žádost. Nyní se podíváme na ty z podnětu. Pro problematiku regulačních plánů doporučujeme zajímavou metodiku ministerstva pro místní rozvoj: Regulační plán vydávaný obcí – otázky a odpovědi. Příprava zadání a...

Regulační plán na žádost

Regulační plány představují velmi podrobnou úpravu toho, jak to má v území vypadat. V některých případech mohou dokonce nahrazovat územní rozhodnutí. Vydávají se jako opatření obecné povahy a proces jejich pořizování se podobá tomu u územního plánu.  Právní úpravu...