Ministertstvo životního prostředí připravilo novou výzvu. Cílem je zlepšení kvality povrchových a podzemních vod a zlepšení dodávek pitné vody zejména za účelem zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

Díky ní mohou obce ze Státního fondu životního prostředí získat peníze na výstavbu kanalizace, modernizaci a intenzifikaci čističek odpadních vod nebo na výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody nebo intenzifikaci zdrojů pitné vody.

Příjem žádostí probíhá od 1. 11. 2019. S přípravou projektu umíme obcím i městům poradit.

Podrobnosti o výzvě najdete zde.